De nieuwjaarsborrel vindt plaats op zaterdag 12 januari van 15:30 tot 17:00 uur. Alle leden, vrijwilligers en ouders zijn van harte uitgenodigd. Zoals gebruikelijk zal de voorzitter terugkijken op onze wapenfeiten van het afgelopen jaar en een blik vooruit werpen op het nieuwe jaar: hoe zit het met onze wedstrijdgroep, hoe staan we er financieel voor, valt er al wat te melden over de huisvesting?

Share This