Lid worden

Ben je enthousiast geworden na een proefles? Heb je geen proefles nodig om te weten dat Budo Gouweleeuw dé club voor jou is? Word lid! Je kunt je inschrijven bij de receptie in onze sporthal aan de Willem Bilderdijkhof. Een andere optie is het onderstaande PDF-formulier uit te printen, te ondertekenen en in te leveren bij de receptie.

Inschrijvingsformulier Budo Gouweleeuw

Voordat je bij ons lid wordt, zetten we graag een aantal zaken voor je op een rijtje. Op deze pagina vindt je daartoe alle benodigde praktische informatie.

Lidmaatschap

Contributie

Klik hier voor de contributietarieven. Houd er rekening mee dat het inschrijfgeld eenmalig € 10,- per persoon bedraagt. Denk er ook aan dat je mogelijk recht hebt op korting.

Locatie

Al onze lessen worden gegeven in de gymzaal aan de Willem Bilderdijkhof 165.

Ingang lidmaatschap

Het is mogelijk om op elk moment van het seizoen lid te worden van onze club. Je lidmaatschap gaat in na invulling van het lidmaatschapsformulier en het voldoen van het inschrijfgeld (€ 10,-) plus de resterende contributie van het lopende kwartaal.

Betaling

Onze ledencontributie is gebaseerd op één kalenderjaar. Iedere periode betaal je hetzelfde bedrag, ongeacht of lessen vervallen in verband met de schoolvakanties. Deze jaarcontributie dient minimaal per kwartaal vooruit te worden voldaan. Is dit een te lange periode voor je? Dan is een regeling treffen altijd mogelijk.

Als meerdere gezinsleden lid zijn, is het verzoek de contributie per gezin over te maken en niet per lid. De voorkeur gaat uit naar een automatische bankoverschrijving op rekeningnummer NL 42 INGB 0000 4075 37 t.n.v. Budo Gouweleeuw, Delft o.v.v. het lid (of leden) voor wie wordt betaald en de periode waarover de betaling is. Een contante betaling bij de receptie behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Indien je de contributie niet op tijd hebt overgemaakt of contant hebt betaald, kan het lid niet meedoen met activiteiten zoals examens en wedstrijden. Daarnaast zijn we genoodzaakt bij het te laat voldoen van de contributie € 1,- per maand in rekening te brengen. Wij vertrouwen er echter op dat je de contributie op tijd zult voldoen. De uiterste betaalmomenten zijn 1 januari (1ste kwartaal), 1 april (2de kwartaal), 1 juli (3de kwartaal) en 1 oktober (4de kwartaal).

Beëindigen lidmaatschap

Het beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail, en tenminste één volledige kalendermaand voor het verstrijken van het kwartaal te worden gedaan.

Share This