Eind oktober ontving onze club een donatie van € 1.000,00 uit het ING Nederland fonds voor Medewerkers. Met dit fonds geeft ING haar betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving invulling en toont ING haar verantwoordelijkheid als grote Nederlandse bank. De ING is trots op maatschappelijke betrokkenheid van medewerkers en wil die ondersteunen. Medewerkers in actieve dienst bij ING kunnen goede doelen of maatschappelijke organisaties waar ze aan verbonden zijn voordragen voor een donatie. Dit heeft er toe geleid dat onze club inmiddels tweemaal een donatie uit het ING Nederland fonds voor Medewerkers mocht ontvangen.

De donatie kan de vereniging heel goed gebruiken en brengt ons een stap verder in de missie van onze club:

Budo Gouweleeuw wil het centrale Budosport-instituut zijn voor Delfland. Niet competitie staat centraal maar samenwerken. De vereniging wil senior- en juniorleden aan zich binden door trainingen en andere (sportieve) activiteiten. De vereniging wil door het overbrengen van de Budo-waarden (respect voor elkaar, discipline, veiligheid, gezondheid en zelfbeheersing) binnen de wijk en de regio een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.

Missie van Budo Gouweleeuw

Keuzes in de aanwending van de donatie moeten nog gemaakt worden. De judomatten moeten op enig moment in de nabije toekomst vervangen worden, T-shirts voor de Onderlinge Wedstrijdorganisatie komen dit evenement ten goede, een bijdrage voor het Jeugdkamp, noem maar op…

Hartelijk dank ING voor de donatie, hier is onze vereniging heel blij mee!

Een leeuwengroet,

Meer informatie over het ING Nederland fonds, dat op een groot maatschappelijk gebied actief is, kan gevonden worden via de volgende link:

https://www.ing.nl/de-ing/over-de-ing/INGNederlandfonds/Wat_doen_we/index.html

Share This