Roosterwijzigingen per 1 januari 2019

In het nieuwe kalenderjaar wordt het lesrooster op een paar kleine punten gewijzigd: – De les Fit Veilig Vallen verplaatst van vrijdag 10:30-12:00 naar dinsdag 10:30-12:00. Geen zorgen, het koffiemoment blijft! De eerste les is op 8 januari 2019. – Vanwege...

Lessen tai chi

Van yoga naar tai chi Afgelopen seizoen zijn we voorzichtig gestart met een les yoga. Docent Erik heeft aangegeven de lessen niet langer te kunnen verzorgen. Aan de leerlingen ligt het niet: in een jaar tijd zijn zij uitgegroeid tot een groep leuk en trouwe yogi. Op...

Ledenraadverkiezingen

Niet vergeten! Zaterdag 9 juni 2018 vinden de ledenraadverkiezingen plaats. Er zijn twee vacante posities: – Vertegenwoordiger meerderjarige leden judo – Vertegenwoordiger minderjarige leden judo De ledenraad vertegenwoordigt de leden in grote en kleine...

Vakantierooster

De vakantie- en feestdagen komen er weer aan. Voor de duidelijkheid volgt hier een overzicht van wanneer we wel en niet gesloten zijn: Op de volgende data zijn er geen reguliere trainingen: – Vrijdag 27 april t/m zondag 6 mei (Koningsdag & meivakantie)...

Tweede Paasdag zijn we gesloten

Aanstaande maandag 2 april kun je extra lang paaseieren zoeken. Die dag komen alle lessen te vervallen. Geen zorgen, vanaf dinsdag zijn we weer open en kun je weer lekker komen...